Capital Gain Logo

Capital Gain zorgt voor een veilig en aantrekkelijk rendement uitbetaling

Vul uw informatie in en ontvang geheel vrijblijvend onze brochure.

Een zorgeloze investering

Bij Capital Gain ontvangt, u, naast een aantrekkelijke rente op uw (spaar)geld, altijd het eerste recht van hypotheek direct op uw naam. U kunt investeren als privépersoon maar ook via een rechtspersoon zoals een (holding) B.V. U besluit zelf in welke propositie u investeert. Wij verstrekken daartoe een aanbieding waarin de gegevens van de investeerder en het onderpand, samen met alle overige voorwaarden, vermeld staan.

Omdat er altijd vastgoed als onderpand is, is uw investering goed gedekt. Wij bemiddelen financiering tot maximaal 80% van de waarde in de huidige staat. Dit betekent dat uw investering altijd een minimale dekkingswaarde heeft van 125%. In de regel ligt dit vaak hoger. Uw investering loopt altijd direct via de derdengeldenrekening van de notaris die de hypotheekakte maakt. Dat is een veilig idee voor investeerders.

Over Capital Gain

Bij Capital Gain matchen wij ondernemers die een passende vastgoedfinanciering zoeken met investeerders die graag willen investeren met zekerheid van vastgoed. Wij hebben een ervaren team met zowel veel vastgoed- als financieringskennis. Wij beoordelen projecten altijd deskundig voordat wij deze aan investeerders aanbieden. Zodra u zich aangemeld heeft bij ons platform ontvangt u van ons het nieuwe aanbod. Bij dit aanbod vindt u alle relevante informatie over de financiering (taxatie/rente/informatie over het onderpand/informatie over de ondernemer). 

 

 

Sterke zekerheden

Altijd het eerste recht van hypotheek direct op naam, privé borgstelling van de geldnemer en een Loan-to-Value tussen de 30 - 80%

Aantrekkelijke rente

Rentes worden maandelijks uitgekeerd en liggen rond de 7%

Capital Gain ontzorgt

Van de beoordeling van het project tot het bijhouden van de rente betalingen tot het aanleveren van de stukken bij de notaris. Wij ontzorgen u, wel zo prettig!

Heeft u vragen?

Wij geven graag antwoord - mocht u nog andere vragen hebben zijn wij altijd bereikbaar op 020-3695000 of via info@capital-gain.com

Onder zakelijk vastgoed vallen bedrijfspanden zoals winkels, kantoren, horecapanden en bedrijfshallen, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur. Ook woningen die bestemd zijn voor verhuur komen in aanmerking. Eigenlijk al het vastgoed behalve de eigen woning kunnen wij financieren.

Voor veel ondernemers is het steeds lastiger geworden om een zakelijke financiering te krijgen bij een bank. De trend is dat banken in toenemende mate de zakelijke markt de rug toekeren of extreem hoge eisen stellen aan de ondernemer. De procedures zijn log en langdurig en vaak ongewis qua uitkomst. De teneur is vooral: veel vragen stellen en vinkje zetten. Mist er een vinkje dan wordt het dossier afgekeurd. Dit terwijl vaak sprake is van solide aanvragen. Voor veel ondernemers is de alternatieve financieringsmarkt daarmee aantrekkelijker. De procedures zijn korter, de communicatie is snel en direct en het resultaat is uiteindelijk hetzelfde. Een passende financiering. Daarvoor is men dan bereid een hogere rente te betalen. Bij Capital Gain geloven we in de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Dat vinden we een belangrijk gegeven.

Door vastlegging in een notariële akte verkrijgt u -alleen of samen met andere investeerders- het eerste recht van hypotheek op het door u gefinancierde object. Deze akte wordt ingeschreven in het Kadaster. Uw zekerheid is daarmee optimaal en onafhankelijk van Capital Gain.

Om zowel investeerder als ondernemer te ontzorgen wordt in de hypotheekvoorwaarden en leningsovereenkomst afgesproken dat Capital Gain de administratie van de lening verzorgt. Dat betekent dat wij toezien op naleving van de voorwaarden en zorgdragen voor incasso van maandelijkse rente bij ondernemers en uitbetaling daarvan aan investeerders. Wel zo makkelijk.

Uw investering wordt gestort op de derdengelden rekening van de notaris. De notaris zal u hierover informeren en zal u tevens verzoeken de herkomst van uw gelden te verklaren. Dat is een wettelijke verplichting in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme).

Capital Gain fungeert als bemiddelaar tussen de ondernemer en de investeerder. Wij zijn geen bank maar toetsen wel zorgvuldig de aanvragen die bij ons binnenkomen. Dat doen we aan de hand van een aantal vaste criteria waarbij vooral de dekking van het onderpand (onderliggende zekerheid) en de betaalbaarheid van de lasten van belang zijn. Daarnaast moet duidelijk zijn welk exitscenario wordt nagestreefd. Financieringen via Capital Gain lopen minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar. We vergaren informatie en beoordelen vervolgens of een aanvraag goed genoeg is om aan investeerders voor te leggen. Als dat niet zo is wijzen we de aanvraag af. Veel aanvragen komen bij ons binnen via hypotheekadviseurs die zelf al een eerste toetsing hebben gedaan. 

Capital Gain is onder meer aangesloten bij meerdere grote ketens van zelfstandige hypotheekadviseurs. Uiteindelijk beslist iedere investeerder zelf of de investering passend is. Capital Gain geeftgeen (beleggings) advies.

De looptijd van uw investering is afhankelijk van de looptijd van de financiering. De minimale looptijd voor financieringen via Capital Gain is 12 maanden. Afhankelijk van de wens van de ondernemer kan deze looptijd oplopen tot 5 jaar. Veel investeerders vinden het prettig om langdurige zekerheid te hebben. Toch kan het voorkomen dat u het geld -bij een langjarige investering- eerder nodig heeft. Capital Gain biedt de mogelijkheid om tussentijds uit te stappen. Uw investering wordt in dat geval overgenomen door een andere investeerder. Capital Gain zoekt dan een andere investeerder en regelt de mutatie.

Ontvang vrijblijvend informatie,
updates en nieuw aanbod