Capital Gain Logo

Privacybeleid Capital-Gain.com

Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

Aanvragers financiering/Kredietnemers: Bij registratie als Geldnemer (kredietaanvrager) vraagt en bewaart Capital Gain de volgende gegevens: Bedrijfsnaam, KVK nummer, Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Geslacht, Telefoon, E-mail, Bankrekeningnummer (IBAN) en alle noodzakelijk gegevens om een project te kunnen toetsen en publiceren.

Geldgever: Bij KYC procedure na registratie als Geldgever vraagt en bewaart Capital Gain de volgende gegevens: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Land, Telefoon, E-mail, Upload Legitimatie, Bankrekeningnummer (IBAN). Van ondernemingen (tevens): Bedrijfsnaam, KVK nummer. 

Capital Gain verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • ten behoeve van technisch beheer van de website en het verlenen van toegang tot het afgesloten gedeelte van de website dat alleen toegankelijk is voor ingeschreven Geldnemer en Geldgever(s);
  • het verlenen van haar (bemiddelings)diensten en uitvoeren van overeenkomsten tussen Geldgever(s)en Geldnemer (kredietgevers en kredietnemers);
  • het controleren van de identiteit van de geregistreerde Geldnemer en Geldgever;
  • het toetsen van de kredietwaardigheid van aanvrager/kredietnemer;
  • het beoordelen van het door Geldnemer ingediende projectvoorstel en het vaststellen van de vereiste rating van dit project, kunnen persoonsgegevens van Geldnemer en het projectvoorstel worden verstrekt aan een (gespecialiseerde) derde;
  • (indien u hiermee heeft ingestemd bij inschrijving:) marketingdoeleinden, waaronder het versturen van digitale nieuwsbrieven en overige berichten teneinde u te informeren over (nieuwe) producten, projectvoorstellen, diensten en activiteiten van Capital Gain.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Anders dan hierboven omschreven zullen uw gegevens niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Het is echter mogelijk dat Capital Gain op wettelijke gronden gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken. Capital Gain zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

 

Inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens

Als u wilt weten welke gegevens Capital Gain over u heeft vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u dit zelf doen door in te loggen met uw wachtwoord via de website en de door uw gewenste gegevens wijzigen of verwijderen. Ook kunt u altijd contact met Capital Gain opnemen. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk indienen via: info@matchingcapital.com.

Capital Gain en andere websites

Op deze website treft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Capital Gain kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de sites die u bezoekt.

Cookies

Capital Gain kan cookies gebruiken om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website (technisch) te kunnen optimaliseren.

 

Hoe kunt u cookies verwijderen?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Beveiliging gegevens

Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen op de servers van onze cloud-dienstverlener. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Capital Gain en de cloud-dienstverlener, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Capital Gain spant zich verder naar redelijkheid in de systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van techniek. Capital Gain  is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computer of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan Capital Gain .

Wijzigingen

Capital Gain  behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Capital Gain adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Capital Gain wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld bekendmaking via de website.