Capital Gain Logo

Wat is de looptijd van een financiering?

Dat varieert. Er zijn ondernemers met een korte financieringsbehoefte maar ook ondernemers die juist langere tijd willen financieren. In het aanbod staat de looptijd van de betreffende investering altijd vermeld.

Wat kost investeren bij Capital Gain?

U betaalt als investeerder bij Capital Gain geen bemiddelingskosten. U betaalt een beheervergoeding van 0,50% per jaar. Voor de administratie en het beheer van de financiering.

Welke risico’s loop ik met mijn investering?

Als investeerder verstrekt u een directe lening aan de ondernemer. In ruil hiervoor ontvangt u het 1e recht van hypotheek op het gefinancierde vastgoed. U loopt het risico dat: -De ondernemer de rentetermijnen niet betaalt -De ondernemer de hoofdsom niet (tijdig) terugbetaalt. Om u -als investeerder- zoveel mogelijk te ontzorgen draagt Capital Gain zorg voor […]

Wat is een combideal?

Bij Capital Gain is het mogelijk om één op één te investeren maar ook is het mogelijk om met een aantal investeerders samen de financiering te verschaffen. Als meerdere investeerders een financiering verstrekken aan de ondernemer is sprake van een combideal. Bij een combideal worden alle betrokken investeerders vermeld in de hypotheekakte.

Wat is Loan-to-Value?

Deze indicator geeft de verhouding weer tussen de te verstrekken financiering en de waarde van het onderpand zoals getaxeerd door een Register-Taxateur. Hoe lager de loan-to-value hoe hoger de zekerheid.

Hoe beoordelen jullie aanvragen?

Capital Gain beoordeelt de geschiktheid van aanvragen aan de hand van vaste vooropgestelde criteria en volgens het 4 ogen principe. Bij gebleken geschiktheid wordt een investeringsvoorstel opgesteld. Dit voorstel wordt voorgelegd aan investeerders. Capital Gain geeft nadrukkelijk geen advies over de voorgelegde investering. Investeerders bepalen zelf of zij wensen te investeren in de voorgelegde financieringsaanvraag.