Capital Gain Logo

Capital Gain beoordeelt de geschiktheid van aanvragen aan de hand van vaste vooropgestelde criteria en volgens het 4 ogen principe. Bij gebleken geschiktheid wordt een investeringsvoorstel opgesteld. Dit voorstel wordt voorgelegd aan investeerders. Capital Gain geeft nadrukkelijk geen advies over de voorgelegde investering. Investeerders bepalen zelf of zij wensen te investeren in de voorgelegde financieringsaanvraag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *