Capital Gain Logo

Als investeerder verstrekt u een directe lening aan de ondernemer. In ruil hiervoor ontvangt u het 1e recht van hypotheek op het gefinancierde vastgoed. U loopt het risico dat: -De ondernemer de rentetermijnen niet betaalt -De ondernemer de hoofdsom niet (tijdig) terugbetaalt. Om u -als investeerder- zoveel mogelijk te ontzorgen draagt Capital Gain zorg voor de incasso van de rente bij de ondernemer en betaalt deze door aan de investeerder. Mocht de ondernemer zijn afspraken niet nakomen dan zal Capital Gain zich actief inzetten om tot een herstelplan te komen. In het uiterste geval zal Capital Gain -na overleg met de betreffende investeerders- overgaan tot uitwinning van het onderpand. Om risico’s voor investeerders verder te beperken zal -waar mogelijk- eventuele huurpenningen en verzekeringspolissen worden verpand ten gunste van de investeerders. Bovendien tekenen ondernemers altijd in privé mee voor de aangegane investering, mocht het uitwinnen van het onderpand niet genoeg opleveren zal de ondernemer privé aansprakelijk gesteld worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *